Inspelade webinar om lärande organisationer

Här kan du spela upp webinar som jag genomfört under de senaste åren. Det är webinar inom en mängd områden som kultur för lärande, lärförmåga, skills, teknologi för lärande, resan mot en lärande organisation och mycket mer.

Med förstoringssymbolen – [ ] – ser du videon i helskärm. Du kan också ladda ner presentationen som PDF.

Öka förmågan till ständigt lärande

16 mars 2023

Vad innebär det egentligen att hjälpa medarbetare att driva sitt eget lärande? Är det att medarbetarna skall ta fler utbildningar? Ja, som en del, men ständigt lärande handlar framför allt om att skapa vanor och förmåga att lära av erfarenheter, av andra och av omvärlden.
Hur kan L&D stötta och accelerera medarnetans ständiga lärande?
Det var något jag diskuterade med Lars Bergqvist (Ericsson), Anna Buckhöj (Scania) och Jeanette Almberg-Paravati (SR) på mitt webinar den 16 mars 2023.
L&D som affärskritisk partner

30 november 2022

Lärande och utveckling är på ledningens bord. Digitalisering skapar kompetensskiften och behov av snabb reskilling. Många organisationer har utmaningar med att rekrytera och behålla medarbetare med spetskompetens.

Hur blir L&D en affärskritisk partner som löser de här utmaningarna?

Det var något jag diskuterade med Kristina Bixo (SEB), Frida Monsén (ICA) Teemu Lilja (Telia) på mitt webinar den 30 november 2022.

Skapa planen för organisationens lärteknologi

13 september 2022

På 10 år har investeringarna i teknologi för lärande ökat 40 gånger. Teknologin utvidgar stödet för lärande från kurser till allt mer informellt, socialt och erfarenhetsbaserat lärande.

På det här webinaret beskrev jag hur vi kan se teknologierna som ett ekosystem som tillsammans stöttar arbete, samarbete och lärande. Jag beskrev hur vi utformar en arkitektur för det digitala ekosystemet och tar fram en roadmap för införande.

Representanter från Fuse, Degreed, Cornerstone och Microsoft deltog sedan i en paneldiskussion.

Från utbildning till verksamhetsutveckling

24 maj 2022

Ny teknik, nya synsätt på lärande och nya arbetssätt ändrar spelplanen för dig som leder L&D. Status quo är inte ett alternativ. Det är dags att höja ambitionen från att leverera utbildningar till att möjliggöra ökad produktivitet och innovation.

På det här webinaret samlades många kunniga specialister inom lärande. Vi diskuterade hur ny teknik och nya arbetssätt inom lärande revolutionerar organisationens arbete med lärande.

Jag presenterade stegen du kan ta för att kraftigt öka effekten av insatser inom L&D.

Så får vi lärandet att hända!

6 april 2022

Med kursbibliotek som LinkedIn Learning får vi tillgång till tusentals högkvalitativa kurser. Ändå är erfarenheten att det går trögt att få medarbetarna att ta kurserna.

De har inte tid. Lärandet blir oftast bortprioriterat. Så hur lyckas vi engagera medarbetarna i ökat lärande?

På webinaret samlades ca 120 kunniga specialister inom lärande. Jag presenterade ett antal exempel på hur vi får lärandet att hända med hjälp av förändringsmodellen ADKAR. 

Framtidssäkra och individanpassa med skills

27 januari 2022

Halveringstakten på kompetenser blir allt kortare och vi lägger allt mer tid på att utveckla nya förmågor. Men hur vet vi som medarbetare vilka kompetenser som är viktiga att utveckla? Är ny “Skill Tech” lösningen?

På det här webinaret diskuterade vi skills (kompetenser) som en viktig förutsättning för att navigera i omställningen av arbetslivet, omskolning (reskilling) och för att möjliggöra intelligenta rekommendationer av lärande, mentorer, gig och jobb.

Vi diskuterade hur en organisation kan arbeta effektivt med kompetenser  och hur modern s.k. “SkillTech” stöttar arbetet.

Lärande som motorn i organisationens utveckling

28 september 2021

Digitalisering av produkter, tjänster och processer har accelererat kraftigt det senaste året. Det ställer krav på nya förmågor och reskilling av medarbetare. Ledande företag inser också att det inte räcker med enstaka initiativ av kompetenslyft. Organisationer behöver i grunden bli snabbare på att möta förändringar och ställa om. Alla i organisationen behöver aktivt bidra med både innovation och ständiga förbättringar.

På det här webinaret diskuterar vi lärandets roll i att skapa dynamiska organisationer som är snabba på att anpassa sig och ställa om. Hur går vi från ett kursfokus till att aktivt bidra till att utforma arbetet för lärande? Hur stöttas och uppmuntras medarbetare till att experimentera, reflektera, samarbeta och ständigt utvecklas?

Är vi redo att växla kompetens? Om förmågan att lära nytt

19 mars 2021

Vår förmåga att ständigt lära är avgörande för att hänga med i dagens snabba utveckling och förbli anställningsbar. Men vad innebär egentligen lärförmåga? Hur gör medarbetaren (eller du själv) rent praktiskt?

I videon berättar jag hur vi kan öka vår förmåga att lära av våra erfarenheter, av andra, av kunskapsflödet i omvärlden och av utbildningar. Jag beskriver också hur du som arbetar med lärande kan bidra och stötta medarbetarna.

Själva inspelningen är 26 minuter lång och sedan 3 minuter frågor med moderatorn Niklas Källner.

Hur engagerar vi ledare för lärande?

15 december 2020

Lärande och utveckling ligger alltmer på ledningens bord. Digitalisering skapar kompetensskiften och behov av snabb reskilling.

Samtidigt saknar L&D många gånger mandatet och resurserna för att bidra till att bygga den lärande organisationen.

Så hur gör vi för att få ledningens aktiva stöd? På det här webinaret diskuterade vad som fungerat i många organisationer, argumenten, business caset, de stegvisa resultatet, den engagerande visionen och mycket mer. 

Med oss hade vi också Hanna Schultz, från ICA, som berättade hur man fått med sig både ledare och medarbetare.

 

Hur bygger vi en kultur för lärande?

19 november 2020

Allt snabbare digitalisering skapar förändring och komplexitet för oss som medarbetare. Hastigheten gör att vi själva behöver ta ett allt större ansvar för lärande. Det behöver ske ständigt av erfarenheter i arbetet, samarbete och kunskap i omvärlden. 

Resan börjar med att etablera en kultur som uppmuntrar och stöttar ständigt lärande. Men hur går det till rent praktiskt? 

På webinaret diskuterade vi best-practice och exempel från flera organisationer. Vi gick igenom 5 viktiga steg på vägen; att förankra visionen, skapa medvetenhet, bygga förmågan, etablera beteenden och stötta förändringen.

Hur använda ny teknologi för lärande?

16 september 2020

De senaste åren har det skett en explosion av ny teknologi för lärande; LXP, LTP, DAP, Teams, MOOC, Mikro-lärande och mycket annat.

Vad innebär egentligen den nya teknologin? Hur bidrar den till resultat och lärande? Hur får vi en enhetlig och engagerande lärupplevelse?

På webinaret diskuterade vi syftet med olika teknologier, hur de bidrar till medarbetarnas lärande. Vi diskuterade hur ett ekosystem av teknologi kan utformas och vilka steg vi behöver ta.

Slutligen beskrev vi hur organisationen tar fram en “roadmap”, en förändringskarta för införande av ny teknologi inom lärande.

Hur flyttar vi utbildningar online?

2 april 2020

Just nu jobbar många hårt med att flytta de mest kritiska utbildningarna online. Trots många år av digitalisering bedrivs de flesta kurserna fortfarande i klassrum.

Så hur gör vi för att snabbt flytta kritiska kurser online? På det här webinaret delade vi våra erfarenheter. 

Jag inledde med erfarenheter från 25 år av att digitalisera lärande. Därefter diskuterade vi best-practice för att facilitera virtuella klassrum och för att skapa blandat lärande och hur det kan göras med Microsoft Teams/ 365.

Teknik för lärande - på medarbetarens villkor!

5 mars – 2020

Ett allt snabbare kompetensskifte har lett till en boom av investeringar i ny teknik för lärande – EdTech. Många gånger har det lett till ett teknik-orienterat synsätt. Vi diskuterar gärna LMS jämfört med LXP, LTP Micro-lärande etc.

På webinaret utgick jag istället från medarbetarens behov att lösa sina uppgifter, ständigt förbättras, samarbeta och utveckla nya förmågor. Vi diskuterade hur ny teknik kan användas för att möta de behoven och accelerera medarbetarens förmåga.

Utveckla en lärande kultur

11 december 2019

Hur får vi alla medarbetare att driva sitt lärande? En mindre del (7% enligt LinkedIn) av oss lägger tillräcklig tid på lärande. Hur får vi medarbetare och organisationer att värdera lärande, samarbete, experimenterande och reflektion?

Idag pratar vi mycket om lärande kultur, men vad är det egentligen? Hur gör vi rent praktiskt för att skapa den? 

På webinaret diskuterade vi hur en lärande kultur utvecklas.  Jag gav exempel, forskning och verktyg att använda.

Learnability - så utvecklar du din lärförmåga

23 oktober 2019

Learnability eller förmåga till lärande är avgörande för att hänga med i dagens snabba utveckling. Enligt bl.a. World Economic Forum behöver vi dessutom kraftigt öka tiden vi lägger på lärande i framtiden.

Learnability blir nyckeln till att förbli anställningsbar och att utvecklas.
Vad innebär egentligen learnability? Hur gör du rent praktiskt? 

På webinaret beskrev jag översiktligt hur du kan öka din förmåga att lära av erfarenheter, av andra, av omvärlden och av utbildningar.

Jag beskrev också hur du arbetar med din motivation och inställning till lärande och hur du planerar och följer du upp ditt lärande.

Så skapar du en lärande organisation för framtiden

14 november 2018

För att möta den snabba tekniska utvecklingen och pågående kompetensskifte krävs en förändring av dagens modell för lärande och utveckling. Teknik för digitalt lärande bidrar med stora möjligheter men för att lyckas handlar det också om organisationens kultur, arbetssätt och en förändrad inställning till egen utveckling.

På vårt webinar diskuterade vi alla spännande möjligheter och vad som krävs för att skapa framtidens lärande organisation.

Vill du veta mer?

Hoppas du tyckt att mina webinar varit intressanta och att du hittat tips som du kan använda i din verksamhet.

Är du intresserad av att lära dig mer så föreslår jag att du tittar på mina workshops. Just nu inom inom 12 ämnen, från kultur till teknik.

Varför inte ta en virtuell fika och diskutera era utmaningar och frågor som uppstått när du sett materialet ovan.