Erbjudande för L&D

Modernisera lärandet och bygg en lärande organisation

Bidra till produktivitet och innovation

Lärande är mer än att leverera utbildningar och säkra kompetenskrav.
Hjälp din organisation att bygga framtidens förmågor. Skapa strategiska initativ för att omskola (reskilla) medarbetarna.
Flytta lärandet till arbetet. Gör lärande tillgängligt när det behövs och där det behövs. Stötta medarbetarnas prestationer och öka produktiviteten.
Skapa strukturerar för utmaning, experimenterande, återkoppling och reflektion. Möjliggör kontinuerligt lärande som skapar ständiga förbättringar.
Förstärk kunskapsdelning och samarbete över gränserna. Bidra till ökad anpassningsförmåga och innovation.

Förmågorna som bygger en lärande organisation

I en lärande organisation lär medarbetarna kontinuerligt i arbetet. De är snabba på att bygga nya förmågor och att ställa om, arbetar med ständiga förbättringar och innovation.

Men hur blir man en lärande organisation?

Många studier, från t.ex. Bersin Deloitte, CEB/Gartner och McKinsey visar vägen. Mina 25 år med ledande svenska företag visar också på vad som fungerar.

I korthet handlar det om att steg för steg flytta lärandet från klassrummet till arbetet, från att drivas av läraren till att bli en del av medarbetarens vardag.

Bilden bredvid (kan förstoras) är en mognadsmodell som visar hur lärandet förändras och vilka organisatoriska förmågor som behöver etableras.

Har din organisation förmågorna för att driva lärandet? Gör snabbtestet, bedöm hur långt din organisation har kommit

Erbjudanden för att skapa riktning och förmåga

Skapa insikterna

Skapa insikterna och samsynen med artiklar, webinar och inspirerande föreläsningar. Du får viktiga insikter och best-practice om behovet av en lärande kultur, kontinuerligt lärande, teknik för lärande m.m.

Lär dig mer

Lär dig mer om de organisatoriska förmågorna som behövs för en lärande organisation. Kortare öppna eller interna utbildningar om lärande kultur, lärförmåga, kontinuerligt lärande, reskilling, digitala ekosystem för lärande och mycket mer.

LearningSuccess - ramverk för en lärande organisation

Bedöm ert nuläge och behov av förändring. Skapa visionen och målen för din organisations lärande. Ta fram förändringsplanen och börja implementera nya organisatoriska förmågor för lärande.

Att utveckla lärandet skapar värden

För organisationen

 • 3 gånger bättre utveckling av lönsamheten.
 • 2-3 gånger högre omsättning per anställd.
 • Dubbelt så sannolika av vara i toppen när det gäller innovation.
 • 10-20% högre produktivitet.
 • 7 gånger bättre på att utveckla medarbetare.
 • Minskad personalomsättning värd 300 mkr årligen för varje procent sänkning (10.000 anställda).
 • 2-3 gånger högre effekt av investeringar i utbildning.
 • Årlig besparing värd 200 mkr för digitalisering av halva kursutbudet (10.000 anställda)
Du kan läsa mer och se källorna här.

För dig som "ledare för lärande"

 • Förståelse för trenderna inom lärande, vad de betyder och hur de hänger ihop.
 • Kunskaper om hur du etablerar förmågorna för att bygga en lärande organisation.
 • En strategi och plan för hur du skall utveckla lärandet i din organisation.
 • Kunskap om vad som fungerar och vad som är bästa att prioritera i olika situationer.
 • Argument och fakta för att skapa mandat och resurser från ledningen.
 • Ökat förtroende för lärfunktionen i din organisation.
 • Förmåga att navigera bland nya tekniska innovationer och leverantörer.

Jag hjälper dig att bygga en lärande organisation

Med 25 års erfarenhet av implementation av teknik, organisation, arbetsätt och kultur runt lärande har jag samlat mina erfarenheter i ramverket LearningSuccess. Det hjälper dig att steg för steg bygga en lärande organisation.

Workshop med intressenterNär du startar ett initiativ/projekt kommer du att behöva lyfta kompetensnivån hos de som medverkar. Du skapar också samsyn hos intressenterna så att alla drar åt samma håll.
Bedömning/benchmarkHur ligger ni till? Vilka områden är kritiska att utveckla? Med en inledande bedömning hjälper jag dig att hitta starka och svaga områden och att rekommendera ett första steg.
Vision, strategi och förändringsplanJag hjälper er att ta fram en vision med mål som bidrar till organisationens utmaningar. Med den resulterande förändringsplanen har ni en konkret beskrivning av initiativen som behöver drivas. Vi tar också fram underlag för att förankra initiativen, t.ex. Business Case.
Implementera nya förmågorVi implementerar de nya förmågorna. Jag hjälper till att utbilda de som skall arbeta i initiativen. Mina PlayBooks bidrar med planer, instruktioner och kunskaper. Återkommande uppföljning och dialog på vårt forum ger stödet att komma vidare. 
Ibland behövs stöd på plats av en konsult som agerar projektledare eller aktivt stöttar implementationen på plats. Jag samarbetar med flera företag med konsulter inom lärande och kan rekommendera och även coacha dessa.

Varför välja Johan?

Erfarenhet

Över 25 år och 100 projekt inom områden som lösningar för lärande, lärplattformar, organisation och roller, kompetenser, kultur, lärförmåga m.m.

Metodik

Att samarbeta med mig ger tillgång till en stor mängd metoder använt under många år i kritiska projekt.

Best-practice

Använder och har tillämpat beprövad forskning från bl.a. Bersin, Deloitte, CEB/Gartner och McKinsey tillsammans med egna erfarenheter.

Nätverk

Jag har under många år samarbetat med svenska och internationella leverantörer inom lärande som systemleverantörer, innehålls-producenter och konsulter.

Topp-kunder

Jag har stöttat och dragit erfarenheter från några av de bolag som kommit längs inom lärande i Sverige, t.ex. Ericsson, SEB, Scania och ICA.

Bred ansats

Jag kombinerar kunskap inom lärande och förändring med kunskap runt teknik, projektledning, marknadsföring och ekonomi för att skapa helhetslösningar.