+46-708 742 461
johan.skoglof@futurelearn.se

Kontinuerligt lärande drivet av verksamheten

Workshop den 24 november

Möjliggör snabbare omställning och kontinuerligt lärande. 

Komplettera utbildningar med lärande som sker i arbetet drivet av individen och verksamheten.

Den här workshopen ger dig en översikt hur du kan stötta verksamheten och individen att driva ett kontinuerligt & agilt lärande.

Du lär dig metoder för lärande av erfarenheter, andra och omvärld. Hur chefen stöttar och hur plattformar som Microsoft Viva ger initiativet för lärande till ditt team.

Johan Skoglöf, Workshopledare

Varför är workshopen viktig för dig?

En accelererande teknisk utveckling gör  nu att vi behöver möjliggöra för medarbetare att lära och utvecklas i allt snabbare takt. Det traditionella stödet med årliga utvecklingssamtal, utvecklingsplaner och LMS med kurskatalog räcker då inte längre till. 

Det går för långsamt och motsvarar allt mindre verksamhetens och medarbetarnas krav.

För att hinna med behöver lärandet drivas där förändringarna sker, i verksamheten och av medarbetarna själva. Metoderna att bygga ny förmåga behöver också snabbas upp. T.ex. genom att lärarledda kurser kompletteras med kurering av information, videos, kunskapsdelning med kollegor, stöd från experter och mentorer, experimenterande, återkoppling och reflektion.

Gör som SEB, ICA, Ericsson m.fl. och flytta mer initiativ för lärande till verksamheten. Stötta verksamheten att själva identifiera behov, skapa innehåll, lärportaler och driva Communitys för kunskapsdelning.

Behöver marknadsavdelningen ställa om till nya digitala arbetssätt? Nu kan ni själva “upskilla” och driva förändringen.

Kontinuerligt & agilt lärande möjliggör för verksamheten, teamet och individen att själva driva ett lärande som sker hela tiden.

 

Det här kommer du att lära dig

Under 3 timmar får du lära dig att arbeta med kontinuerligt & agilt lärande. Vi blandar forskning och best-practice med gruppdiskussioner där du tillsammans med andra diskuterar tips, erfarenheter och hur vi får förändringarna att hända:

 • Därför behövs kontinuerligt & agilt lärande.
 • Hybrid organisation – så organiserar vi oss för att snabbare möta behoven.
 • Chefens roll att driva kulturen.
 • Hur värderingar inom lean och agilt påverkar lärandet.
 • Metoder för att lära mer av erfarenheter; divergent tänkande, återkoppling, reflektion m.m.
 • Working out loud – så ökar vi lärandet inom teamet.
 • Att driva Communitys och lära över gränserna.
 • Att utnyttja informationsflödet genom att kurera och rekommendera.
 • Exempel på stöd och verktyg för experter och medarbetare att skapa innehåll.
 • Microsoft 365 med Viva, Teams och Yammer som plattform för lärportaler och Communitys.

Workshopsledare

Johan Skoglöf leder den här workshopen. Han har arbetat med lärande mer än 25 år och drivit många större initiativ för lärande och förändring i företag som t.ex. Ericsson, Scania, Handelsbanken, SEB, ICA, Sandvik och H&M.

Johan är också en engagerande utbildare och föreläsare med inriktning på framtidens lärande organisation. Läs mer på Johans blogg.

Ett upplägg som engagerar

Workshopen är utformad för att du skall få ut så mycket som möjligt av dina 3 timmar:

 • Förberedelser – Videos, artiklar och en självbedömning av din organisation förbereder dig. 
 • Insikter – Under 3 timmar får du insikter och exempel på hur du inför kontinuerligt & agilt lärande.
 • Dela kunskaper – Du diskuterar med andra och utbyter erfarenheter både under och efter workshopen.
 • Tillgång i 6 månader – Du får tillgång till “teamet” i Microsoft Teams i 6 månader. Det ger dig stöd när du själv skall starta resan mot en lärande organisation.

Anmäl dig

Nästa tillfälle är den 24 november mellan 9 och 12. Workshopen kostar 3.900 kr exkl. moms. Är ni 3 eller fler deltagare från samma organisation så ger jag rabatt. 

Läs mer

Vill du läsa mer om kontinuerligt & agilt lärande innan du anmäler dig. Nedan har jag lagt in de 3 senaste artiklarna i ämnet.

Skapa momentum i ditt team

Hur du behov att få fler i din organisation att engagera sig i kontinuerligt & agilt lärande? Jag kan då erbjuda ett separat tillfälle just för din organisation. Under 3-4 timmar lär ni er och pratar er samman om hur ni skall stötta verksamheten att driva ett kontinuerligt & agilt lärande.

Ett tillfälle om 3-4 timmar kostar 39.000 kr exkl. moms. Skicka mig ett mail om du vill veta mer.